ข้อมูลร้าน

            ร้านรุ่งแสงเหล็กไทย ได้เปิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525

โดยมี นายกวางฮุย อนุกูลวัฒนา เป็นผู้ก่อตั้งกิจการ โดย

ทำธุรกิจค้าเหล็กและอุปกรณ์การเกษตร ทั้งเครื่องนวดข้าว

และ ผลิตขุบไถนา ส่งขายทั่วประเทศ ภายหลังได้เลิกผลิต

แล้วมามุ่งเน้น ทางด้านการค้าเหล็ก เป็นหลัก

            กว่า 30 ปีที่ผ่านมาเราได้ดำนินธุรกิจอย่างซื่อตรง

และมอบบริการด้วยความจริงใจ เรามีความภูมิใจที่ได้มอบ

สินค้าที่ดีมีคุณภาพเหมาะกับการใช้งานให้แก่ท่านผู้มี

อุปการะคุณในราคายุติธรรม

.