แป๊ปน้ำ-แป๊ปชุบกัลวาไนท์ (GALVANIZED STEEL PIPE )

.